Et Brøl for Løkka: Frøken Dianas Salonger

sep 26, 2019 Uavhengig butikkdrift kan sies å være et slags kraftfor for nytekning, innovasjon – og klima. Derfor hyller vi kremmere på Løkka i denne minibloggserien! 8 % av klimautslippet skyldes klesindustrien – det er mer enn flytrafikk og sjøfart totalt! Likevel snakker vi ikke like mye om «shoppeskam» som «flyskam». I mange U-land er tekstilindustrien […]