3 tips til en bedre arbeidsplass

Ifølge en artikkel på forskning.no er Norge ledende i Europa når det kommer til trivsel på arbeidsplassen, og gode ledere er en av årsakene til dette. En god leder som evner å lytte og snakke med sine ansatte, gir langvarige resultater og samler bedriftens maksimale potensiale. Hvordan kan en sjef øke trivsel, øke arbeidsglede og styrke bedriftens potensiale? Hva skal en sjef være oppmerksom på?

Godt arbeidsmiljø

Her er 3 tips til en bedre arbeidsplass

1) Vær raus med komplimenter og ros!

Vi mennesker trenger å bli sett – både hjemme og på jobb. Vi tilbringer i gjennomsnitt 35 timer i uken på jobben, og derfor er det viktig at en leder sørger for at de ansatte opplever en hverdag med mestring og positiv feedback. Sjefen bør sette til rette for en arbeidskultur hvor de ansette får opplevelsen av å bli sett og satt pris på.

Ifølge forskning utvider positive følelser våre kognitive evner, og dette fører til mer kreative og innovative handlinger – både hjemme og på jobb.

Positive følelser forbedrer også vår fysisk helse, og det minsker sykdomsrisiko og gjør oss mer motstandsdyktige – vi takler motgang og problemer bedre rett og slett!

Feedback fører til ideer, vekst og bedre helse.

2) Kommunikasjon er gull!

Om du har engasjerte og initiativrike ansatte og medarbeidere på arbeidsplassen, så bruk dem for alt det er verdt! Lag en arbeidskultur hvor man oppfordrer til å komme med ideer og tilbakemeldinger, slik at det også blir enklere for de ansatte, og deg som sjef, å ta opp ting som skurrer. Konflikter bør tas tak i så raskt som mulig, da det påvirker produktivitet og ofte rammer flertallet.

I følge daglig leder på Tjorven Garn er det fundamentalt å lytte og være ydmyk for å være en god sjef.

-Hør på dine ansatte. De ser ofte ting du ikke ser og kan komme med kritikk og ros til hvordan man driver butikken du kanskje ikke ville tenkt på selv, råder Emily.

3) Tilrettelegg arbeidsplassen og følg opp.

Sørg for at det du sier faktisk blir fulgt opp – enten du er leder eller ansatt. Gjør en ekstra innsats med å bli kjent med hverandre og den enkeltes behov.

Har du f.eks. ansatte rammet av fysiske, eller psykiske plager, gjør det beste du kan for å tilrettelegge for at personen skal kunne komme på jobb. Det viser at du som leder bryr deg, gir signaler om at arbeidsrutiner ikke er satt i stein og at du vil ha dem der. Ringvirkningene vil forhåpentligvis bli at den ansatte med ett får mestringsfølelse på jobb.

Vil du lese enda mer om dette? Sjekk ut disse artiklene:

Trivsel på arbeidsplassen

Slik skaper du en trivelig arbeidsplass

Hvorfor skal arbeidsplass investere i trivsel

 

Få månedlig bloggoppdatering

Nyhetsbrev: