Reparering for Framtiden

okt 31, 2019

I år ønsket vi i Shoplabs å gjøre noe mer enn å kun boikotte Black Friday. Vi ville bidra til en sak som kjemper for å motvirke unødvendig forbruk. Derfor skal vi hele november oppmuntre andre til å donere til Framtiden i våre hender og kampanjen “Retten til å reparere”.

«Retten til å reparere», en kampanje for framtiden

“Framtiden i våre hender” startet kampanjen “Retten til å reparere” for å sette søkelys på vårt gigantiske overforbruk av mobiltelefoner. I stedet for å reparere, kjøper vi heller nye telefoner, fordi det er billigere å kjøpe ny enn å fikse. Mobilgiganten tar fra oss rettighetene til å beholde telefonen våre lengre og begrense forbruket vårt.

“I hele verden ble det i 2018 produsert 1,45 milliarder telefoner. I Norge importerte vi 2,3 millioner telefoner samme år. Vi bytter telefon etter to år og tre måneder, ifølge våre beregninger.”

Utrag fra artikkelen “Den skjulte kostnaden av telefonen din ” , www.framtiden.no

reparere for framtiden

Hva kan vi gjøre for å skape endring? Engasjere oss og kreve at norske myndigheter sørger for at mobilselskapene tar bedre miljøansvar.

Vi fikk muligheten til å kjøre en Q&A med Sigurd Jorde, fagrådgiver i Framtiden i våre hender, for å høre mer om kampanjen.

Retten til å reparere

Hvorfor er det viktig å sette søkelys på at vi bør reparere telefonene i stedet for å bytte de ut?

Den mest miljøvennlige telefonen er den telefonen du allerede eier. I et miljø og ressursperspektiv er det mye bedre å reparere enn å kjøpe ny.  Men når vi spør folk, opplever de fleste at det er dyrt og vanskelig å få reparert telefonen. De blir presset til å kjøpe ny, noe de verken trenger eller vil. Derfor ønsker vi å gjøre det lettere og billigere å reparere.

Hvordan gikk dere frem da dere skulle utvikle kampanjen «retten til å reparere»?

Sigurd Jorde, Framtiden i våre hender

For de fleste av oss er mobiltelefonene vi har i dag mer enn gode nok, vi trenger ikke eller ønsker ikke oppgradere til en ny modell som knapt er bedre enn den vi eier. Likevel opplever mange av oss at telefonene går i stykker, ofte på grunn av uhell.

Gjennom en spørreundersøkelse fikk vi bekreftet at 28 % av de spurte har fått beskjed om at det lønner seg å kjøpe ny framfor å reparere, og i tillegg kommer alle som ikke har forsøkt å reparere, men regnet seg fram til dette selv.

Tidligere var det en selvfølge å reparere, det var lettere, billigere. Enten gjorde man det selv, eller man gikk til en håndverker og reparatør som kunne reparere. Vi ville løfte fram alle de dyktige reparatørene vi har, og bidra til at de kan gjøre jobben sin, framfor at folk kaster ting som burde virke.

 

 2018 ble det produsert 1,45 milliarder telefoner 

 

Hva er de største konsekvensene av dagens telefonforbruk?

Vi trenger alle en telefon. Men det høye forbruket av elektronikk, for eksempel importerte vi 2,3 millioner telefoner til Norge i 2018, har en svært høy kostnad for mennesker og miljø.

Vi betaler ikke den reelle kostnaden for ressursutvinningen, vi betaler ikke en forsvarlig lønn til arbeiderne som setter sammen telefonen, og vi har ikke kontroll på hvor det blir av telefonen etter at vi kaster den. Selv om returselskapene gjør en god jobb i resirkulering, er det likevel viktige og kritiske metaller som går tapt i gjenvinningen.

Mange bytter ut telefon fordi den blir treg etter en programvareoppdatering. Hva kan leverandører gjøre for at eldre telefoner skal «tåle» nye programvarer og oppdateringer?

Programoppdateringer, både systemoppdatering og apper, er dessverre en viktig grunn til at folk bytter ut godt fungerende telefoner.

Dessverre tar ikke produsenter og app-utviklere ansvar for konsekvensene av oppgraderinger- og bidrar til et uforsvarlig høyt forbruk av elektronikk. Programoppdateringer er sjelden ønsket av oss som bruker programmene, men noe som pådyttes oss. Vi trenger bedre rettigheter, slik at garantien også gjelder programendringer.

Hvor kan vi levere gamle telefoner vi har liggende rundt omkring i hjemmet?

Vi har regnet ut at det ligger rundt 10 millioner mobiltelefoner rundt i norske hjem, som ikke er i bruk. Disse inneholder verdifulle metaller vi gjerne vil ha tilbake i kretsløp og bli til nye ting vi trenger. Alle elektronikkbutikker og returpunkter tar imot mobiltelefoner. Lever de inn!

Har alle et ansvar om å få til en endring av våre generelle kjøpevaner i dag?

Ja, vi har alle et ansvar. Men ikke alene. Ved siden av å stille deg spørsmålet om du trenger noe nytt, kan du gjerne utfordre selskapene.

Prøv å bruke reklamasjonsrett, garanti, still spørsmål, og krev at ting repareres hvis det går i stykker.

Hva er ditt nr.1-tips til å gi mobilen lengre levetid?

Da jeg kjøpte min siste telefon, bestemte jeg meg for at den skulle vare så lenge som mulig. Jeg kjøpte et solid gummi-etui på internett, som fungerer forbausende godt. Og ekstra glassbeskyttelse. Den havner stadig på gulvet, men er like hel…enn så lenge…

Hva er deres tanker rundt Black Friday? Bør man egentlig boikotte det?

Vi mener ikke at man nødvendigvis skal boikotte Black Friday. Er det noe du faktisk trenger, er det lov å benytte seg av tilbud på Black Friday. Men folk bør likevel ikke la seg lure til å kjøpe ting de egentlig ikke trenger, bare fordi butikkene reklamerer for det.


 

Få månedlig bloggoppdatering

Nyhetsbrev: