Dette betaler du faktisk for ditt kassesystem

Vi har tidligere skrevet om hva du bør tenke på når du skal velge økonomisystem, hvor fokuset lå på hvordan funksjonalitet du ønsker og trenger for å drifte din butikk. I denne artikkelen skal vi ta opp et annet viktig punkt angående hvilket kassesystem du bør velge. Nemlig kostnader rundt kassen.

Hvilket kassesystem bør du velge?

Det finnes to alternativer, med viktige forskjeller. Det er mange ledd å sette seg inn i, men vi skal etter beste evne gi deg dekkende informasjon, slik at du kan ta det beste valget for din bedrift.

Kassesystem - omsetningsbasert eller lisensbasert

Omsetningsbasert eller lisensbasert?

Det hele starter med bankterminalen i butikk, hvor du tar betaling fra kunden. Kunden betaler gjerne med Visa eller Mastercard, og i de fleste tilfeller har kortene BankAxept. Dette er den foretrukne betalingsmåten på norske bankterminaler.

Betaler kunden med et BankAxept-kort vil du som butikkeier gjennomsnittlig betale mellom 20-25 øre per transaksjon, uavhengig av totalsummen. Hvis kunden derimot betaler med Visa eller Mastercard vil du som butikkeier betale en prosentandel av salget. Denne prosentandelen avhenger helt av hvilken avtale du har med innløseren som håndterer disse avtalene. Det vanligste er 1-1,20 prosent per transaksjon, men det finnes andre som tar mer eller mindre. Dette kommer utenom alle andre kostnader du måtte ha.

Kassesystem - omsetningsbasert eller lisensbasert

Med dette i bakhodet kan vi dele opp kasseleverandører i to bolker: Omsetningsbasert og lisensbasert.

Omsetningsbasert

Ved omsetningsbasert kassesystem vil leverandøren vanligvis ikke ta noen faste kostnader, eventuelt ta en veldig lav fast avgift per måned. Til motsetningen vil prosenten per transaksjon som regel være vesentlig høyere enn tidligere nevnte prosent. Den vil normalt ligge rundt 1,75 prosent.

Det som er viktig å bemerke seg, er at dette gjelder alle transaksjoner, fordi disse terminalene ikke tar BankAxept.

Lisensbasert

Ved lisensbasert kassesystem vil leverandøren ta en høyere fast avgift per måned, men til gjengjeld vil det være en vesentlig lavere avgift per transaksjon, og terminalen tar BankAxept, som vil trekke ned kostnadene per salg.

Les også: 5 gode grunner til å bytte kassesystem

Så, hva bør du velge?

På generell basis er vår anbefaling en omsetningsbasert løsning, så lenge omsetningen din er på opptil 70.000 kroner i måneden. Ved en omsetning over dette vil den omsetningsbaserte løsningen bli mer kostbar, og vi vil da anbefale den lisensbaserte løsningen. Denne anbefalingen er med et utgangspunkt i en avgift på 1,75 prosent per salg.

PS! Hos Shoplabs kan du velge mellom begge modellene, uten å måtte bytte leverandør.

Kassesystem

Få månedlig bloggoppdatering

Nyhetsbrev: